Organizator:

Wstęp dla grup

Podziel się

Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące wstępu zorganizowanych grup szkolnych lub studenckich na Targi LUBDREW & METALL.

Do zwiedzenia ekspozycji targowej Targów LUBDREW & METALL zapraszamy uczniów oraz studentów.

Wstęp dla zwiedzających związanych z branżą drzewną i obróbki metali jest bezpłatny. Warunkiem wstępu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego grupy zorganizowanej.

Prosimy o staranne wypełnienie listy (podanie: nazwy szkoły, imion i nazwisk uczniów/studentów i opiekunów oraz o podpisy uczestników). Oryginał listy prosimy o dostarczenie do Biura Targów w dniu przyjazdu.

 

 

Masz pytania - chętnie pomogę!

Katarzyna Nieradka

Załączniki