Organizator:

Wschodni Klaster Obróbki Metali objął Patronatem Merytorycznym Targi LUBDREW & METALL

28.01.2020 12:00:00

Podziel się

Miło nam poinformować, że Wschodni Klaster Obróbki Metali objął Patronatem Merytorycznym Targi LUBDREW & METALL

Celem działalności Wschodniego Klastra Obróbki Metali jest podniesienie konkurencyjności firm zajmujących się szeroko rozumianą obróbką metali, zlokalizowanych w Polsce Wschodniej poprzez stworzenie szansy dotarcia do nowych potencjalnych odbiorców, nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Klastra oraz umożliwienie wykorzystania sfery nauki do rozwiązywania problemów występujących w działalności przedsiębiorstw.

Klaster został powołany na podstawie „Porozumienia w sprawie utworzenia Wschodniego Klastra Obróbki Metali” z dnia 29 czerwca 2009 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie.

Celem działalności Wschodniego Klastra Obróbki Metali jest podniesienie konkurencyjności firm zajmujących się szeroko rozumianą obróbką metali, zlokalizowanych w Polsce Wschodniej poprzez stworzenie szansy dotarcia do nowych potencjalnych odbiorców, nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Klastra oraz umożliwienie wykorzystania sfery nauki do rozwiązywania problemów występujących w działalności przedsiębiorstw.

Obecnie Klaster zrzesza prawie 100 podmiotów, w tym: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu z terenów województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego.