Organizator:

Wschodni Klaster Obróbki Metali na Targi LUBDREW & METALL

Podziel się

Wschodni Klaster Obróbki Metali jest kolejnym wystawcą Targów Obróbki Drewna i Metalu LUBDREW & METALL!

Celem działalności Wschodniego Klastra Obróbki Metali jest podniesienie konkurencyjności firm zajmujących się szeroko rozumianą obróbką metali, zlokalizowanych w Polsce Wschodniej poprzez stworzenie szansy dotarcia do nowych potencjalnych odbiorców, nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Klastra oraz umożliwienie wykorzystania sfery nauki do rozwiązywania problemów występujących w działalności przedsiębiorstw.

Celem działalności Wschodniego Klastra Obróbki Metali jest podniesienie konkurencyjności firm zajmujących się szeroko rozumianą obróbką metali, zlokalizowanych w Polsce Wschodniej poprzez stworzenie szansy dotarcia do nowych potencjalnych odbiorców, nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy członkami Klastra oraz umożliwienie wykorzystania sfery nauki do rozwiązywania problemów występujących w działalności przedsiębiorstw.