Organizator:

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji objął Patronatem Merytorycznym Targi LUBDREW & METALL

20.12.2019 12:00:00

Podziel się

Miło nam poinformować, że Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji objął Patronatem Merytorycznym Targi LUBDREW & METALL

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie to organizacja naukowo-techniczna. Działająca na rzecz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze kompetencji kadr przedsiębiorstw oraz wykorzystania dostępnych narzędzi postępu technicznego.


Atutem organizacji jest wieloletnie doświadczenie – Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie istnieje od 1962 roku.