Organizator:

NESTRO - Ekoinnowacyjne systemy odpylania - wystawcą Targów LUBDREW & METALL

26.02.2020 12:00:00

Podziel się

Firma NESTRO PPHU Sp.z o.o. zajmuje się projektowaniem i montażem ekoinnowacyjnych systemów odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz branży sortowania odpadów.

NESTRO już od ponad 40 lat rozwija kompleksowe rozwiązania techniki filtracyjnej i odciągowej oraz oferuje szereg nowoczesnych ekorozwojowych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła.

Obok najnowocześniejszej techniki filtracji powietrza , rozwijana jest również technika magazynowania w silosach NESTRO oraz systemy wygarniania i automatycznego spalania materiału poprodukcyjnego (trocin, biomasy)w kotłach LIGNOTHERM o mocach od 100 kW do 1000 kW.

Systemy te wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy wyróżniają się ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie wymagają częstej konserwacji.

Dużym atutem urządzeń NESTRO jest technologia która umożliwia prostą , tanią i bezpieczną obsługę oraz konserwację.

Dzięki tej przewadze technologicznej NESTRO wyrosło w ostatnim czasie na ważnego Partnera Projektów w Polsce i Europie Wschodniej dzięki intensywnej współpracy ze znanymi producentami maszyn dla przemysłu drzewnego i meblarskiego.

W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju jak i zagranicą klienci NESTRO czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu.

Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania i oczyszczania są dla firmy NESTRO za każdym razem nowym wyzwaniem. Na te warunki skierowana jest technologia NESTRO ze swoją dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy.

W firmie NESTRO klient otrzymuje wszystko „z pierwszej ręki“. Obok planowania i projektowania optymalnych rozwiązań dla klienta, urządzenia instalowane i uruchamiane są przez własny wysoko wykwalifikowany personel.