MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

Systemy odpylania dla przemysłu drzewnego firmy Nestro

Firma NESTRO PPHU Sp.zo.o.  zajmuje się projektowaniem i  montażem systemów odpylania dla przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego oraz branży  sortowania odpadów.

NESTRO już od  ponad 41 lat rozwija kompleksowe rozwiązania techniki filtracyjnej i odciągowej oraz oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania, które pozwalają na znaczną oszczędność energii i ciepła.

Obok najnowocześniejszej techniki filtracji  powietrza ,  rozwijana jest również  technika  magazynowania w silosach NESTRO  oraz  systemy  wygarniania  i automatycznego spalania materiału  poprodukcyjnego (trocin, biomasy)w  kotłach LIGNOTHERM  o mocach od  100 kW  do 1000 kW.

Systemy te  wypróbowane od lat w najcięższych warunkach pracy wyróżniają się ekstremalnie wysoką niezawodnością i dyspozycyjnością, a ponadto nie wymagają częstej konserwacji.

Dużym  atutem  urządzeń  NESTRO  jest technologia  która  umożliwia prostą , tanią  i   bezpieczną  obsługę  oraz  konserwację.

Dzięki tej przewadze technologicznej NESTRO wyrosło w ostatnim czasie na  ważnego Partnera Projektów w Polsce i Europie Wschodniej dzięki intensywnej współpracy ze znanymi producentami maszyn dla przemysłu drzewnego i meblarskiego.

W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju jak i zagranicą klienci NESTRO czerpią korzyści z planowania kompletnych rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu i przeszkolenia personelu.

Indywidualne i zależne od specyfiki danego zakładu wymagania wobec poszczególnych urządzeń do odsysania i oczyszczania są dla firmy NESTRO za każdym razem nowym wyzwaniem. Na te warunki skierowana jest technologia NESTRO ze swoją dużą elastycznością i przystosowaniem do różnych warunków pracy.
W firmie NESTRO klient otrzymuje wszystko „z pierwszej ręki“. Obok planowania i projektowania optymalnych rozwiązań dla klienta , urządzenia instalowane i uruchamiane są przez własny wysoko wykwalifikowany personel.

<< wstecz